Welkom

We zijn communicatieadviseurs en werken sinds 1976 voor zowel profit als non-profit organisaties in Nederland. We verzorgen trainingen op maat, zowel in individuele trajecten (coaching, individuele training) als ook voor groepen. We adviseren staf en management op het terrein van de onderlinge communicatie. We verzorgen werkconferenties voor teams en afdelingen. We bemiddelen in conflicten en samenwerkingsvraagstukken. We zijn projectleiders/interim-managers voor speciale kortdurende trajecten.

We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen met een kritische geest. We willen mensen opnieuw verbinden met hun oorspronkelijke levensdoelen en meest wezenlijke behoeften. Al doende willen we een bijdrage leveren in het (terug)vinden van innerlijke rust en ware arbeidsvreugde, juist in deze turbulente tijden.

Betrokken op mensen en met een goed oog voor de vaak tegengestelde belangen in organisaties kiezen we uitdrukkelijk voor kwaliteit van dienstverlening, overigens zonder onszelf uit te leveren. Integriteit staat bij ons hoog aangeschreven. We nemen de tijd voor cliënten.

We zien het als onze plicht om onze talenten, de genoten opleidingen en werkervaring in te zetten om het klimaat in organisaties te verbeteren en zo de maatschappij (een beetje) aangenamer en leefbaarder te maken.Dit verschaft ons arbeidsvreugde en daarmee zingeving in ons eigen leven.